Wasza grupa przygotuje część związaną z tematem Wiązania chemiczne:

1. Wiązanie chemiczne, konfiguracja gazu szlachetnego i reguła oktetu.

2. Wiązanie kowalencyjne (atomowe pi i sigma), wiązanie koordynacyjne, wiązanie polarne, wiązanie jonowe, wiązanie metaliczne.

3. Siły międzycząsteczkowe: Siły van der Waalsa, dipol-dipol, dyspersyjne, wiązanie wodorowe.

4. Wiązania w związkach kompleksowych - zadanie dodatkowe.


Podane zagadnienia możecie znaleźć na następujących (przykładowych) stronach:
rysunek
Anna Kaleta, Piotr Chojnacki, Krzysztof Charatonik © 2006