Hybrydyzacja występuje zarówno w związkach organicznych, jak i nieorganicznych.
Żeby dobrze zrozumieć właściwości związków należy wiedzieć nie tylko z jakich pierwiastków się składają, ale także jak są one ze sobą powiązane.

Powinniście poszukać informacji dot. minimum 4 przykładowych związków (2 organiczne i 2 nieorganiczne) i w ciekawy sposób je zaprezentować.


Podane zagadnienia możecie znaleźć na następujących (przykładowych) stronach:
rysunek
Anna Kaleta, Piotr Chojnacki, Krzysztof Charatonik © 2006