Celem tego ćwiczenia było poznanie i lepsze zrozumienie praw rządzących budową atomu. Zagadnienia te są bardzo obszerne i skomplikowane, ale niezbędne do zrozumienia otaczającego nas świata.


Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas temat wzbudził w Was zainteresowanie i zaowocuje samodzielnym poszukiwaniem odpowiedzi na nowe pytania.
Anna Kaleta, Piotr Chojnacki, Krzysztof Charatonik © 2006