W V wieku p.n.e. starożytny filozof Demokryt po raz pierwszy w historii nauki przyjął atomistyczną strukturę materii. Demokryt głosił, że materia składa się z bardzo małych kulek - atomów, a różnorodność otaczającej nas materii ma swoje źródło w różnorodności kształtu, liczby i porządku ułożenia atomów. Materialistyczna filozofia Demokryta, będąca tylko spekulatywną teorią, wobec niemożności poparcia jej dowodami eksperymentalnymi nie miała większego wpływu na dalszy rozwój poglądów na budowę materii.

Teoria atomistyczna zdobyła prawo dopiero po dwudziestu wiekach dzięki Daltonowi, który dokładniej skonkretyzował jej zasadnicze założenia.

Zagadnienia te są niezwykle istotne w procesie rozumienia i pogłębiania wiadomości o związkach chemicznych, dlatego Waszym zadaniem będzie opracowanie w sposób zrozumiały, przejrzysty i interesujący kilku tematów związanych z podstawowymi pojęciami w chemii.


Plan działania:

Każda grupa powinna podczas tych zajęć przy pomocy wyszukiwarek internetowych (np. Onet, Wirtualna Polska, Google, NetSprint) znaleźć odpowiedzi na podane tematy w zadaniach.
Następnie wewnątrz grupy ustalić, co i w jakiej formie będzie przedstawione.


Na zakończenie zajęć należy przesłać wstępny projekt strony WWW na adres podany przez nauczyciela. Natomiast na kolejnych zajęciach przez pierwsze 20 minut ustalicie wygląd Waszej strony WWW, a następnie przystąpicie do jej wykonania.

Anna Kaleta, Piotr Chojnacki, Krzysztof Charatonik © 2006