Podczas tworzenia tego WebQuestu korzystaliśmy z znastępujących źródeł/programów:
  • wstęp napisany na podstawie podręcznika:
    Adam Bielański " Podstawy chemii nieorganicznej " PWN, Warszawa 1994
  • cząsteczki zamieszczone w logo zostały stworzone programem Hyper Chem
  • Elementy " Kompozycji " i " Języka " z Ewaluacji zaczerpnięto z:
    CKE, OKE Wrocław, Informator maturalny od 2005 roku z języka polskiego,
    Warszawa 2003

Anna Kaleta, Piotr Chojnacki, Krzysztof Charatonik © 2006